FAQ

Vi har samlet de spørgsmål, vi oftest modtager fra vores kunder.

Hvad siger loven

Spørgsmål: Hvilken lovgivning og vejledninger henvises til?

Svar: Overordnet set henvises til Byggeloven og Bygningsreglementet. 

Bygningsreglementet er en del af Byggeloven og krav heri er lovtekst og SKAL opfyldes. Krav kan kun fraviges efter indhentet tilladelse fra Teknisk Forvaltning i den respektive kommune, samt den lokale brandinspektør.

Desuden henvises til Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer, DS 439,  Brandteknisk Vejledning nr. 38 samt DS/EN 671-1.

Spørgsmål: Hvor skal der installeres slangevinder / brandskabe?

Svar: Iht. gældende lovgivning skal der installeres slangevinder/brandskabe i følgende byggerier:

Butikker >600m2

Lager- og industribygninger >1000m2

Parkeringskælder >600m2

Hoteller mv. med >150 sovepladser

Skoler og undervisningslokaler > 150 elever

Daginstitutioner og plejehjem

Konference- og forsamlingslokaler >150 personer

Spørgsmål: Antal og placering af slangevinder

Svar: Det anbefales at slangevinder anbringes på let tilgængelige steder fortrinvis ved indgange, gangarealer eller flugtveje. Slangevinden med tilbehør skal monteres på væg eller på stativ med centrum placeret 1,2-1,5 meter over gulv og skal markeres med skilt.

Hovedreglen er, at slangevinder opsættes i et sådan omfang, at der fra et vilkårligt punkt er højst 25 meter til nærmeste slangevinde og at antallet af slangevinder beregnes for hver brandsektion.

Spørgsmål: Hvor meget skal en slangevinde yde pr. minut?

Svar: For bygninger, der alene er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser - pånær industri- og lagerbygninger gælder følgende: Hver slangevinde skal have en ydelse på mindst 20 liter pr. minut og skal kunne præstere en kastelængde på min. 10 meter.

For bygninger mv. - herunder lager- og industribygninger samt brandfarlig virksomhed gælder: Hver slangevinde skal have en ydelse på mindst 40 liter pr. minut og skal kunne præstere en kastelængde på min. 10 meter.

Kontrol & vedligehold

Spørgsmål: Hvilken lovgivning og vejledninger henvises til?

Svar: Det anbefales at kontrol og vedligehold udføres iht. DS/EN 671-3. For yderligere information henvises til DBI vejledning nr. 38.

Spørgsmål: Hvilke tilsyn skal foretages med slangevinder?

Svar: Det anbefales at udføre følgende tilsyn med slangevinder:

Regelmæssigt tilsyn (1 gang i kvartalet)

Årligt eftersyn

5 årlig trykprøvning

Spørgsmål: Hvad er et regelmæssigt tilsyn?

Svar: Regelmæssigt tilsyn af slangevinder foretages en gang i kvartalet eller evt. hyppigere, hvis det har vist sig nødvendigt. 

Tilsynet foretages af den ansvarlige leder eller en betroet medarbejder. 

Konstaterede fejl og mangler skal udbedres straks.

Tilsynet omfatter:

Er slangevinden placeret i skab kontrolleres det om dette er let at åbne.

Kontroller at afspærringsventilen er let at betjene og kan føres til positionerne: åben, lukket. Gælder ikke slangevinder med automatventil.

Kontroller om strålespids er fri for urenheder

Slangevinder, herunder fødeslage , afspærringsventil, vinde og synlige slangedele samt strålerør skal tilses for synlige tegn på beskadigelse, samlinger eller utætheder. Slangen skal være uden samlinger.

Ved tilsyn af slangevinder der er frostsikret skal det kontrolleres, at varmeelementer, termostat og isolering er i korrekt og funktionsdygtig stand.

Spørgsmål: Hvad er et årligt eftersyn?

Svar: Det årlige eftersyn skal udføres af sagkyndig person. Der skal foretages tilsyn med slangevinden som er anført under regelmæssigt tilsyn.

Derudover foretages en funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud og der sprøjtes med samlet stråle. Der sprøjtes, så slange og rør skylles godt igennem, spredt stråle afprøves, og strålespids efterses og renses for evt. urenheder.

Det kontrolleres om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er i almindelighed tilfældet, hvis kastelængden med samlet stråle er 10 meter.

Er slangevinden mere end 20 år bør den udskiftes. Hvis ikke den udskiftes bør der udføres trykprøvning hvert år.

Det skal kontrolleres om slangeforskruninger og bindinger er fast tilspændte og tætte.

Det årlige eftersyn skal fremgå af mærkeseddel med måned og år for sidste kontroleftersyn og trykprøvning.

Spørgsmål: Hvad omfatter 5 årlig trykprøvning?

Svar: 5 år efter installation af slangevinden skal der foretages tryksprøvning af denne, og derefter hvert 5. år. Prøvetrykket skal være 12 bar og skal opretholdes i 1 minut. 

Trykprøvning skal ligesom det årlige eftersyn fremgår af mærkeseddel med måned og år for sidste trykprøvning. det skal desunde tydeligt fremgå hvem der har foretaget eftersyn samt trykprøvning.

Forhandlere

Spørgsmål: Hvem forhandler Safeti brandmateriel?

Svar: Safeti by Venti brandskabe forhandles gennem VVS grossister.

Danmark:

Dansk Jerncentral A/S

Brdr. Dahl A/S

Brødrene A & O Johansen A/S

Lemvigh-Müller A/S

Sanistål A/S

Solar Danmark A/S

Sverige:

Svebab
Svenska Brandslangfabriken AB

Norge:

O. Berge AS

 

Kontakt

Spørgsmål: Hvem kontakter jeg med mine spørgsmål?

Svar: Du er altid velkommen til at kontakte Venti med evt. spørgsmål, derudover henvises til nedenstående instanser på området.

DBI - Videncenter for sikring og sikkerhed
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Energistyrelsen
Bygningsreglement og brandbestemmelser m.v.

RISE - Sveriges tekniske forskningsinstitut
Brandtekniske prøvninger og certificeringer

FANDT DU IKKE HVAD DU SØGTE?
FIND EN RÅDGIVER DER KAN HJÆLPE

Kontakt en rådgiver

Kontakt os

Sender besked

Tak for din besked

Vi kontakter dig snarest