Social ansvarlighed

CSR politik

 

Hos Venti lægger vi stor vægt på social ansvarlighed og vores sponsorater indgår som en del af vores samlede sociale ansvar.

Venti støtter hvert år en række velgørende formål. Vores sponsorater er en god måde, hvorpå vi kan støtte op om værdier, vi finder 

vigtige. I år har vi valgt at støtte op om nedenstående velgørende formål.

Venti støtter ikke kun store velgørende formål, men støtter også gerne gode projekter og initiativer i lokalmiljøet.


Red Barnet

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst.

Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. De redder, beskytter og styrker børn, og kæmper for, at deres rettigheder bliver overholdt.

Red Barnet hjælper børn før, under og efter, at katastrofer og konflikter ødelægger deres liv. Red barnet rykker ud med mad, vand og medicin og opretter børnevenlige områder i flygtningelejre. De lærer børn at forebygge og mindske en katastrofes omfang, og de sikrer deres skolegang under og efter en katastrofe eller konflikt.

Red Barnet arbejder for at give danske børn et bedre liv. De forebygger mobning i danske skoler og institutioner, og de bekæmper alle former for vold og seksuelle overgreb mod børn. De hjælper børn, der lever i fattigdom og arrangerer ferielejre og oplevelser for de dårligst stillede børn i Danmark.

www.redbarnet.dk


Kræftens bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende forening. Kræftens Bekæmpelse kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte kæmper de for at færrest muligt får kræftsygdom, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet efter kræft bliver bedst muligt.

www.cancer.dk


Skanderborg håndbold

Venti ønsker at bidrage aktivt til det lokalsamfund, som virksomheden  er en del af. Venti har valgt at støtte Skanderborg Håndbold for herigennem at støtte op om det lokale kultur- og sportsliv.

www.skanderborghaandbold.dk


Kulturhuset Skanderborg

"Vores flerårige sponsorat til Kulturhuset Skanderborg udspringer af et ønske om at bidrage aktivt til det lokalsamfund, vi som virksomhed er en del af. Med vores støtte til byens kulturhus ønsker vi at være med til at sikre et et godt og bredt kulturtilbud i kommunen", direktør Søren Lindahl Klausen.

www.kulturhuset-skanderborg.dk


Kontakt os

Sender besked

Tak for din besked

Vi kontakter dig snarest